Followers

keshe

Wednesday, August 29, 2012


 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Lithuanian for SaLuSa's messages.

We are a team of translators from all over the world (more than 200 people for 37 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

Luisa Vasconcellos
(luisavasconcellos2012@gmail.com)

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.
  


Friday, February 24, 2012

24.02.2012

 SaLuSa - 24.02.2012


Jūsų tiesos troškimas yra sustiprėjęs dabar kai jūs jau suprantate kad tiesa buvo slepiama nuo jūsų per amžius, ir ta istorija kurią jūs žinote buvo sufabrikuota kad atitiktų suinteresuotų asmenų tikslus. Turbūt svarbiausia praleista dalis yra tie įrodymai jog mes lankėmės Žemėje ir buvome užmezgę kontaktą. Visgi pagal archeologiją tie kurie tai matė savo akimis žino jog įrodymai siekia tūkstančius metų atgal. Kai kurie jų yra nenuginčijami ypač piešiniai kurie rodo skraidančius objektus danguje dar kur kas anksčiau nei jūs pakilote į orą. Jai būtų priimta jog mes esame nuolatiniai Žemės lankytojai ir mes turime reikšmingus kontaktus per kuriuos perduodame žinias jums, būtų kur kas lengviau demaskuotis. Kita vertus tuomet nebeliktų prasmės ir maskuotis, nes mūsų ryšiai su jumis būtų suprasti ir mūsų vizitai būtų laisvi.

Monday, January 30, 2012

10.2.2012

 SaLuSa,Vasario 10, 2012


Staiga pas jus pasireiškė galingas judėjimas, bei pasiryžimas pasiekti savo laisvę ir tai ko jūs trokštate pokyčių metu. Tiesos atskleidimas yra kai kas ko jūs norėjote jau kuris tai laikas kaip kad mes jau esame minėją, tiesa apie mūsų egzistavimą yra žinoma daugeliui jūsų kas sekė mūsų veiklą per daugybę metų. Vargu ar bereikia iškelti į šviesą įrodymus apie mūsų egzistavimą, bet vis tik autoritetai negali paviešinti šios informacijos be oficialaus pripažinimo bei patvirtinimo. Visgi su jų patvirtinimu ar be jo jūs spaudžiate juos galimybei susisiekti su mumis tiesiogiai ir tai pradeda vykti. Mes jaučiame kad jūs mus priimate dabar kaip niekad anksčiau ir tai mums leidžia prasidėti su jumis tiesiogiai. Kai Neptūno kelionės nutraukimas atnešė didelį nusivylimą, tuo pačiu tai labai padidino domėjimąsi mumis. Daugelį tai labai nustebino kad mes esame pasirengę pasikviesti jus į savo laivus, bet jau atėjo laikas tokiai patirčiai. Jūsų autoritetams tai nepatinka, nes jie nori visiškai kontroliuoti tokius reikalus ir stengsis kad tai neišlystų viešumon.
 
Mes visgi tikime jog atėjo laikas atskleisti faktus apie mus ir besiartindami prie jūsų mes galime užpildyti tuos plyšius kur trūksta informacijos. Mes labai daug sužinojome apie jus dėl „Neptūno kelionės“ ir be abejonės bus ir daugiau galimybių aplankyti mūsų laivus nes tai jau buvo suplanuota iš anksto. Kaip jau dabar jūs turėjote suprasti mūsų kontaktas su jumis nėra tik šiaip sau, bet jis yra toks kuris turi augti ir paruošti jus pilnam kontaktui. Būkite tikri jog dar iki metų galų jūs gerai mus pažinsite. Žiniasklaida vis dar yra kliuvinys kas mus liečia, bet kai tik baimė dėl atgarsio už tiesos atskleidimą nebekels rūpesčių, tiesa apie mus pasklis per visą pasaulį. Tuomet mes būsime labai laukiami nes mes atvešime jums atsakymus į jūsų problemas ir su mūsų pagalba jūs tapsite tokia civilizacija kuri yra pasiruošusi perėjimui. Praeities laikų vaiduokliai bus pašalinti ir prasidės Auksinis amžius kuris atneš taiką ir džiaugsmą.
 
Ilgas laukimas jau beveik baigėsi ir geriausia dar priešakį ir kad ir kokias pastangas jūs dabar įdėsite rezultatai bus matomi labai greitai. Net negali kilti klausimų apie tai jog jūs negalite sau leisti šių permainų, nes pasaulyje yra pakankamai turtų kad padengti visoms būtinybėms. Mes prižiūrėsime kad jie būtų panaudoti visų labui o nepasisavinti. Tie kurie taip pasielgė tiki jog jų turtai yra saugiai paslėpti, bet jų nusivylimui ir šokui jie sužinos jog jų turtai dingo. Nei vienas negalės pasilikti savo turtų kurie buvo uždirbti nesąžiningai, bet tai kas buvo uždirbta sąžiningai liks jiems. Taipogi yra Pasaulio Patikėjimo Fondas sukurtas Šv. Germano, kuris užtikrins jog visiems visko užtektų. Pinigai nebebus problema nuo šiol jie taps vergu o ne Šeimininku. Galiausiai jie taps išvis nebereikalingi, nes jūs gyvensite bendruomenėje kuri įveiks jų poreikį.
 
Viduryje chaoso, kuris dabar auga, jai jūs gerai pasižiūrėsite jūs pastebėsite pirmąsias užuomazgas naujų sistemų kurios užves jus ant teisingo kelio. Mūsų sąjungininkai sunkiai dirbo kad jas pristatytų ir nepaisant kliūčių pastatytų jų kelyje nemažai pasiekė. Daug kas yra paruošta kad prastumti tuos paskutinius žingsnius iki įgyvendinimo. Tad nepulkite į neviltį nes žiūrint mūsų akimis viskas klostosi puikiai. Taip jau yra kad tai pasirodys labai netikėtai ir bus priimta labai mielai. Mes jaučiame kas jūs turite labai daug informacijos šaltinių tiek iš žemės tiek iš kitur. Kaip kad mes jums patariame rinkitės tik tuos šaltinius kurie rezonuoja su jumis ir parodykite juos kitiems, kad išgirstumėte kito nuomonę.
 
Laikai pradeda tapti jaudinantys nes dabar galima matyti kur link viskas krypsta ir kas turi būti daroma ateityje. Tai kas yra priešakyje skamba kaip sapnas nes jūs neturite jokių įrodymų tam. Bet visgi jūs pradedate prabusti iš sapno kuriame jūs gyvenote iliuzijoje jog esate atskirti, taigi gali kilti klausimas kas yra tikra iš tikrųjų. Žinoma dvilypumas yra patirtis kuri yra visiškai jums reali, bet tai nėra jūsų tikroji realybė į kurią jūs tuoj sugrįšite. Nėra su kuo palyginti, bet visgi Motulė Žemė pasidalino savo gamtos grožiu pasauliui kuris buvo atsargiai apsėklintas jums ir kaip žinote kažkada buvo Rojaus Sodas. Perėjusi žemė bus kitas Rojaus Sodas kuris šį kartą bus apgyvendintas tik tais kurie yra iš šviesos. Ten bus neprilygstamas grožis ir harmonija kuris kils iš aukštesnių vibracijų tobulumo.
 
Mielieji su kiekvienu jūsų pasiekimu naujo atvedimo į dabartį mūsų egzistavimas tampa vis mažiau neatidėliotinas, nes yra labai svarbu kad jūs į tai įsitrauktumėte. Taip tai yra tiesa jog jums visada buvo padedama, bet kadangi dabar yra ciklo pabaiga jums tenka didžiulė našta išspręsti savo problemas. Šioje srityje nėra naujų idėjų stygiaus ir jūs po truputį judate į naują technologijų amžių. Bet turint omenyje jog daugelis buvo specialiai užslopinta, jūs jau būtumėte naujame amžiuje. Taigi labai greitai masė naujų idėjų bus išleista ir daugelis jų bus variacijos prietaisų kurie tiekia nemokamą energiją. Kas savaime išspręs kai kurias problemas kurios kelia tiek daug skurdo ir žemus gyvenimo standartus.
 
Jūs esate viena rasė, žmonių rasė ir jūs esate atsakingi vieni už kitus. Daugelis tai jau jaučia ir sparčiai augant sąmoningumui vis daugiau tam prabunda. Greitai jūs turėsite įrankius ir ketinimus bloga paversti gera ir meilė pradės trykšti tarp visų. Jūs esate natūraliai švelnios būtybės sudarytos iš Meilės ir Šviesos, ir tai pasikeitė tik tada kai Tamsieji perėmė valdžią ir įvarė neapykantos rakštį tarp jūsų kad išlaikyti netikrus skirtumus. Kai tu pažvelgi į kitą Žmogų ir gali pamatyti savo atspindį jame, reiškiasi tu žvelgi giliau nei kad išorė tiesiai į sielą.
 
Aš esu SaLuSa iš Sirijaus, ir man yra labai malonu dalyvauti tokiame nuostabiame renginyje kaip kad Perėjimas. Prisiminkite kad tai vyksta visai jūsų Visatai, ir kad mes laukiame pakol jūs ir jūsų Motulė Žemė pereis iki mūsų. Jūsų dalis šiame procese yra kur kas svarbesnė negu jūs įsivaizduojate. Taigi Mielieji judėkite į priekį su meile savo širdyse.
 
Ačiū.
Mike Quinsey.


Translator: Donatas

2012

GTC


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

GALACTIC CHANNELINGS

GREG GILLES

GREG GILLES
Lietuvos

DESPERTANDO.ME - OTHERS CHANNELS